HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY


Tworzenie się nowoczesnej medycyny (od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej). Teoria zarazków i bakteriologia. Przełom bakteriologiczny. Louis Pasteur, prekursor mikrobiologii. Odo Bujwid i jego prace na szczepionką przeciwko wściekliźnie i upowszechnieniem na ziemiach polskich światowej wiedzy z dziedziny mikrobiologii lekarskiej. Robert Koch i wyodrębnienie bakterii gruźlicy. Kobiety w medycynie: lekarki i pielęgniarki. Znieczulenie oraz powstawanie i systematyczny rozwój antyseptycznych, jak i aseptycznych bloków i sal operacyjnych. Sposoby leczenia niektórych endemicznych chorób zakaźnych. Pierwsze kliniczne użycie promieni rentgenowskich.

PRZEŁOM BAKTERIOLOGICZNY

KALENDARIUM/OŚ CZASU

Skip to content