26 maja, 2022

ŚREDNIOWIECZE

HISTORIA MEDYCYNY


Medycyna cywilizacji islamskiej. Aktywność translatorska lekarzy syryjskich, perskich i arabskich w tłumaczeniu dzieł Hippoctaresa, Galena oraz innych nie tylko greckich starożytnych dzieł. Arabska medycyna hiszpańska. Muhammad ibn Zakariya al-Razi jako jeden z niekwestionowanych autorytetów medycyny europejskiej aż do XVII wieku. Abu-Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn-Sina (Avicenna) i jego największe dzieło „al-Canon fi al Tibb”, czyli „Kanon medycyny”. Medycyna europejska i pierwsza medyczna szkoła w Salerno (Schola Medica Salernitana). Konstantyn Afrykańczyk. Uniwersytet w Padwie. Szpitale i lekarze w okresie średniowiecza. Późnośredniowieczna medycyna arabska.

BIZANCJUM

MEDYCZNA HISZPANIA ARABSKA

ISLAM

EUROPA ŁACIŃSKA

17 stycznia, 2021
Pormann, Peter E.; Savage-Smith, Emilie  “Medieval Islamic Medicine”, Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-2066-1. → ZOBACZ artykuł M. K.
17 stycznia, 2021

 

Skip to content