literatura przedmiotu renesans medycyny…


Zasadniczym powodem, dla którego stosujemy przypisy i bibliografię jest wskazanie źródeł, z których korzystaliśmy, aby mogła powstać praca zaliczeniowa lub dyplomowa, rozprawa akademicka czy artykuł naukowy. Stosowanie przypisów nie tylko uwiarygodnia opisywane przez nas fakty umożliwiając czytelnikowi dotarcie do źródeł wiedzy, na których bazowaliśmy. Jest też niezmiernie istotnym aktem uznania intelektualnej własności autorów, którzy przyczynili się do rozwoju wiedzy w zakresie omawianej przez nas dziedziny… Por. https://pg.edu.pl/documents/611754/16957348/Numeryczny_styl_cytowania.pdf


 

→ Warszawski egzemplarz „De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa(Bazylea 1555)” ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Przyczynek do dziejów recepcji anatomii wesaliańskiej w Polsce

  • Krzysztof Nierzwicki, 2016

→ Andreasa Vesaliusa „Traktat o budowie ciała ludzkiego”. – „De Humani Corporis Fabrica”

  • Krzysztof Nierzwicki, 2013

→ Andreas Vesalius i jego wielkie dzieło: De humani corporis fabrica

  • Kazimierz S. Jędrzejewski, 2013

→ Transforming Vesalius


→ The Vesalius ‘Epitome’ of ‘De Humani Corporis Fabrica’ of 1543 -A Worldwide Census with New Findings


DigitalCommons@TMC

→ Anatomia in qua tota humani corporis fabrica… Amstelodami, Ioannes Ianssonius, 1617 Ioannes Ianssonius, 1617

  • Andreas Vesalius 1514-1564 Author
  • Thomas Geminus d. 1562 Illustrator

→ The Roman Census and Reception of Vesalius’s De humani corporis fabrica