literatura przedmiotu Grecja

Zasadniczym powodem, dla którego stosujemy przypisy i bibliografię jest wskazanie źródeł, z których korzystaliśmy, aby mogła powstać praca zaliczeniowa lub dyplomowa, rozprawa akademicka czy artykuł naukowy. Stosowanie przypisów nie tylko uwiarygodnia opisywane przez nas fakty umożliwiając czytelnikowi dotarcie do źródeł wiedzy, na których bazowaliśmy. Jest też niezmiernie istotnym aktem uznania intelektualnej własności autorów, którzy przyczynili się do rozwoju wiedzy w zakresie omawianej przez nas dziedziny… Por. https://pg.edu.pl/documents/611754/16957348/Numeryczny_styl_cytowania.pdf
Medicine and Misfortune:  Symptōma in Greek Medical Writing
 • Brooke Holmes,

Aristotle and the Hippocratic De victu on innate heat and the kindled soul

 • Hynek Bartoš,
  Ancient Philosophy, 34 (2014)©Mathesis Publications

The Hippocratic Critical Days

 • James F. PattersonSyllecta Classica, Volume 28 (2017), pp. 111-145 (Article). Published by Department of Classics, University of Iowa

From Critical Days to Critical Hours: Galenic Refinements of Hippocratic Models

 • Kassandra Jackson Miller, TAPA, Volume 148, Number 1, Spring 2018, pp. 111-138 (Article). Published by Johns Hopkins University Press
  https://doi.org/10.1353/apa.2018.0005

Case History as Minority Report in the Hippocratic Epidemics 1

 • John Z. Wee, “Homo Patiens – Approaches to the Patient in the Ancient World”,  Ed. by Georgia Petridou and Chiara Thumiger, Brill, 2016, pp.138-165
Patient Function and Physician Function in the Hippocratic Cases
 • Chiara Thumiger, “Homo Patiens – Approaches to the Patient in the Ancient World”,  Ed. by Georgia Petridou and Chiara Thumiger, Brill, 2016, pp.107-137
La lengua del Corpus Hippocraticum: seis estudios
 • Madryt, 2017, ISBN: 978-84-669-