Koronawirus SARS-CoV-2. Aktualny stan wiedzy

Wykład prof. dr hab. Grażyny Gromadzkiej (Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) specjalisty laboratoryjnej immunologii medycznej oraz genetyki medycznej, prezentujący aktualny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2