KONFERENCJA pt. „Lekarz jako autor i bohater literacki 4: Lekarz w czasach zarazy”.

Organizatorzy

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Lekarz w czasach zarazy
– Wrocław 2023


Lekarz jako autor i bohater literacki (4)

zapraszają do:

“zgłaszania referatów na konferencję „Lekarz jako autor i bohater literacki 4: Lekarz w czasach zarazy”, która odbędzie się we Wrocławiu wiosną 2023 roku. Sądzimy, iż jej temat zainteresuje badaczy dziejów medycyny i różnych tekstów kultury. Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, filmoznawców, historyków sztuki i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy zechcą przedstawić wyniki swoich badań dotyczących udziału lekarzy, pielęgniarek, ratowników, sanitariuszy i reprezentantów innych zawodów medycznych w zwalczaniu masowych chorób dziesiątkujących od tysiącleci ludzkość, takich jak AIDS, błonica (dyfteryt), cholera, covid-19, dżuma, ebola, gruźlica, kiła, ospa, polio, trąd, tyfus plamisty i inne zachorowania o charakterze epidemii. Przedmiotem badań mogą być materiały archiwalne, zapiski autobiograficzne, listy i inne dokumenty osobiste dokumentujące działania zmierzające do powstrzymania bądź złagodzenia skutków masowych zachorowań, a także literackie, filmowe czy malarskie kreacje postaci lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych jako uczestników wydarzeń, których celem było zwalczanie epidemii w różnych częściach świata, od czasów najdawniejszych do współczesności. Oto kilkanaście nazwisk osób ważnych dla historii polskiej i europejskiej bakteriologii i wirusologii, których dokonania w obrębie medycyny i ich dokumenty osobiste (wspomnienia, dzienniki, korespondencja) mogłyby posłużyć jako materiał badawczy: Emil Behring, Odo Bujwid, Johannes Crato von Krafftheim, Paul Ehrlich, Ludwik Hirszfeld, Andrzej Gładysz, Edward Jenner, Robert Koch, Hilary Koprowski, Wacław Kornaszewski, Ludwik Pasteur, Krzysztof Simon, Rudolf Weigl. Epidemie (ich geneza, przebieg, skutki społeczne i ekonomiczne) są tematem licznych publikacji, które również mogą stać się przedmiotem krytycznej naukowej refleksji; jedną z najlepiej opisanych jest niewątpliwie epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu (pisali o niej m.in. Jerzy Ambroziewicz, Zbigniew Hora, Jerzy Bogdan Kos i Michał Sobków)”.

Referenci, którzy zechcą zamieścić w niej swoje teksty, proszeni są o partycypowanie w kosztach jego wydania (500 PLN). Tom ukaże się w jednym z wydawnictw z listy ministerialnej. Na Państwa zgłoszenia czekają: 

  • Edward Białek (tel. 536555350; mail: edward.bialek@uwr.edu.pl) 
  • Dariusz Lewera (tel. 791663339; mail: djlewera@gmail.com)