Medicina antiqua, mediaevalis et moderna Historia – filozofia – religia II

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zaprasza na konferencję naukową

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna

Historia – filozofia – religia II

→ ZOBACZ WIĘCEJ

PROGRAM KONFERENCJI

8-9 czerwca 2021 roku

  

Wtorek – 8 czerwca 2021 r.

10.00-10.15 – otwarcie konferencji: JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek  

 Moderator: dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK

10.15-10.35 – Ks. dr Paweł Tambor (WSD Kielce / Wydział Filozofii KUL / Collegium Medicum UJK) Medycyna jako nauka interdyscyplinarna – refleksje metodologiczne.

 10.35-10.55 – prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Katedra Filologii Klasycznej, UŁ) Autoepitafium Markellosa, lekarza z Side.

10.55-11.15 – dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych.

11.15-11.35 – prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Instytut Historii, UG) Lekarze w nadmorskich kurortach w XIX wieku i ich porady.

 11.35-11.50 – przerwa 

Moderator: prof. dr hab. Marek Przeniosło

11.50-12.10 – dr hab. Elwira Kaczyńska, prof. UŁ (Katedra Filologii Klasycznej, UŁ) Kreteńskie misje lekarzy z Kos w świetle źródeł epigraficznych.

 12.10-12.30 – dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Zdrowotne pericula w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII wieku w świetle korespondencji Gabriela Tęczyńskiego (1575-1617), wojewody lubelskiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów (1585-1618).

 12.30-12.50 – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM (Wydział Historii UAM) Menopauza w osiemnastowiecznych tekstach medycznych.

 12.50-13.20 – dyskusja

 13.20-14.30 – przerwa

Moderator: dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK

14.30-14.50 – dr Piotr Kardyś (O/PTH Skarżysko-Kamienna) XV-wieczny rękopis o treści medycznej z dawnej biblioteki klasztoru cystersów w Henrykowie. Zawartość, użytkownicy, recepcja na przestrzeni wieków.

 14.50-15.10 – dr Anna Głusiuk (Katedra Średniowiecza, Wydział Nauk Historycznych, UKSW) Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michele Savonarola De regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium.

15.10-15.30 – prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. dr hab. Marek Przeniosło (Instytut Pedagogiki UJK w Kielcach, Instytut Historii UJK w Kielcach) Profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918-1939.

 15.30-15.50 – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK) Obraz zarazy w folklorze polskim.

15.50-16.10 – przerwa

Moderator: dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

16.10-16.30 – dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Obraz choroby w Liber principium sapientiae Abrahama ibn Ezry.

16.30-16.50 – dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler (Instytut Języka Polskiego PAN) Res michi celestes astant – medycyna cudowna Mikołaja z Polski.

16.50-17.10 – dr Agnieszka Pawłowska-Kubik (Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT, Gdański Uniwersytet Medyczny) Opisy egzenteracji zwłok władców w nowożytnej Rzeczypospolitej – problematyka badawcza.

 17.10-17.30 – Piotr Kądziela (Instytut Historii UJK) Katedra Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach II Rzeczypospolitej.

 17.30-18.00 – dyskusja

Środa – 9 czerwca 2021 r.

Moderator: dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

9.00-9.20 – dr inż. Anna Maria Wajda (Wydział Teologiczny, UPJP II w Krakowie) Pijawka jako biblijny symbol nienasycenia na kanwie jej zastosowania w hirudinoterapii.

 9.20-9.40 – dr Agata Sowińska (Katedra Filologii Klasycznej, UŚ) Człowiek w średniowiecznych pismach hermetycznych: astrologica et divinatoria.

 9.40-10.00 – dr Dominika Burdzy (Instytut Historii UJK) Opieka nad ubogimi i chorymi w szpitalu Św. Ducha de Saxia w Sandomierzu w XVI wieku.

10.00-10.20 – dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (Instytut Historii UJK) Apteki i ich wyposażenie w świetle mieszczańskich inwentarzy pośmiertnych (XVI-XVIII wiek).

10.20-10.40 – przerwa

Moderator: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

10.40-11.00 – dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Nosos i poliorkia. Choroby w helleńskim obozie wojskowym.

 11.00-11.20 – Olimpia Skieterska (UB) Święci lekarze Kosma i Damian – leczenie i uzdrawianie w III w. n.e.

 11.20-11.40 – dr Anna Maria Lasek (Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM) Przedstawienia wybranych objawów chorobowych w Dionysiaka Nonnosa z Panopolis w świetle współczesnej wiedzy medycznej.

11.40-12.00 – Paula Wydziałkowska (Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze, UMK) Choroba jako kwestia społeczno-medyczna w optyce i doświadczeniach polskich podróżników XVIII wieku – stan badań.

12.00-12.20 – Katarzyna Płaczek (Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Neofilologii, UAM) Wpływ retoryki na wybrane aspekty hiszpańskiego piśmiennictwa medycznego przełomu XVI i XVII wieku.

12.20-12.50 – dyskusja

 Zakończenie konferencji