Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. “Dzieciństwo. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”

I edycja konferencji naukowych organizowanych dzięki współpracy

SKN Historii Nauk Medycznych
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz
SKN Antropologów „Kostka”
Uniwersytetu Wrocławskiego

Bydgoszcz 17–18. 03. 2023

Dzieciństwo to jeden z pierwszych etapów w ontogenezie człowieka, charakteryzujący się gwałtownymi zmianami na każdym poziomie funkcjonowania jednostki. Trudno przypisać mu konkretne ramy czasowe, gdyż jego przejście w kolejny etap – dorosłość – nie jest jednoznaczne. Dzieci – jako najmłodsi przedstawiciele naszego gatunku – niezmiennie pojawiają się w każdej społeczności ludzkiej, jednakże ich rola zmieniała się na przestrzeni wieków. Maurice Debesse, pedagog i psycholog, zaproponował podział (1996 r.), wedle którego ostatnim stadium dzieciństwa, przypadającym na wiek 16–20 lat, jest okres „wieku młodzieńczego entuzjazmu”. Organizacja Narodów Zjednoczonych w Konwencji o prawach dziecka (1989 r.) dzieckiem mianuje „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat […]”. Z kolei Philippe Ariès, historyk, całkowicie zanegował występowanie tego okresu w średniowiecznej Europie (1962 r.). Jego zdaniem dzieci były postrzegane jak dorośli.
Dzieciństwo jest etapem, którego przebieg ma ogromny wpływ na całe późniejsze życie. Jego charakterystyka będzie zróżnicowana również pod względem innych zmiennych: pochodzenia etnicznego, statusu socjoekonomicznego oraz płci dziecka. Dlatego pojęcie dzieciństwa wciąż pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę na wielu płaszczyznach. Celem konferencji jest przedstawienie jak zmieniała się rola dziecka od czasów prehistorycznych do współczesnych. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką konferencji, w szczególności pracowników naukowych, doktorantów i studentów reprezentujących kierunki związane z medycyną, antropologią, psychologią, historią oraz innymi naukami humanistycznymi.

ZOBACZ WIĘCEJ ↓

→ KOMUNIKAT NR 1