Grecja

“Jednak najbardziej intrygującym i fascynującym dziełem, a zarazem najchętniej komentowaną w licznych artykułach i książkach pracą w Corpus Hippocraticum, jest traktat De prisca medicina. Traktat ten, podobnie jak wspomniane już dzieło De morbo sacro, atakuje zarówno „boskie” pochodzenie choroby jak i wtargnięcie w medycynę hipotetycznej spekulacji filozofów”

Teksty w języku greckim, są najstarszym świadectwem na temat chorób świata zachodniego. Jednakże ich lektura jest tylko pozornie łatwa. Tłumaczenie na język współczesny nie zawsze zadowala badacza, który pragnie poznać nie tyle teorie starożytnego autora, co konkretne doświadczenie stanowiące ich podstawę. W tym względzie teksty medyczne pozostawiają wiele niejasności. Miedzy innymi dużą trudność sprawia zrozumienie terminologii, głównie nazw chorób, nie tylko w porównaniu ze współczesna terminologią, ale także jeśli chodzi o znaczenie owych nazw najbliższe potocznemu. Wynika to z różnego rozumienia pojęcia choroby oraz konwencjonalnego charakteru diagnozy lekarskiej. (M.D. Grmek, “Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej”, tłum. Anna Bożena Matusiak, Warszawa, 2002, s. 8)