Galen’s lost ophthalmology and the Summaria Alexandrinorum

 

Ze względu na to, że  w XII wieku w Europie nierzadko stosowano diagramy rozgałęziające w celu podsumowania i przedstawienia tekstu, nie jest wykluczone, że te greckie streszczenia, przedstawione w formacie adiagrammatycznym i zachowane w rękopisie, który szacuje się na XIII-XIII wiek, są [faktycznie] bizantyjskim produktem z późnego średniowiecza i nie reprezentują oryginałów aleksandryjskich z VI wieku…
Kto tworzył takie podsumowania i dla kogo? Być może był to student mówiący po arabsku, który chciał stworzyć  skrót do zapamiętywania chorób oczu i ich objawów. Dlaczego jednak uwzględnione zostały w nim greckie terminy? Czy to oznacza, że ​​od lekarza mówiącego po arabsku oczekiwano znajomości terminologii greckiej?