Jak czytać traktaty Galena z Pergamonu, czyli “O porządku moich własnych ksiąg…”. cz. 1

Większość dzieł Galena zwiera elementy autobiograficzne, ale kilka traktatów jest wyłącznie skoncentrowanych na jego własnych pismach i karierze. Pod koniec II wieku po Chrystusie napisał dwie bibliografie własnych pism: Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων (łac.De Libris propriis) i zachowaną tylko fragmentarycznie Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων πρὸς Εὐγενιανόν (łac: De ordine librorum suorum liber). Są to prawdopodobnie pierwsze prace auto bibliograficzne i najstarsze bibliografie ze zbioru biblioteki aleksandryjskiej,  uważanego za pierwszy w historii katalog biblioteczny.

ZOBACZ WIĘCEJ ↓ 

w “Galen z Pergamonu, O porządku moich własnych ksiąg dla Eugenianosa (De ordine librorum suorum ad Eugenianum) (Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων πρὸς Εὐγενιανόν)”. Tumaczenie i wstęp: Łukasz Karczewski i Judyta Krajewska VOX PATRUM 82 (2022), s. 265-294.