27 czerwca, 2022

XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII NAUK MEDYCZNYCH. BYDGOSZCZ 21-23 WRZEŚNIA 2022 R.

Medycyna – przemiany – procesy. Celem zjazdu jest więc przedstawienie aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach: ⁄ Długie trwanie a rewolucje medyczne ⁄ Przełomowe odkrycia w naukach medycznych ⁄ Procesy w naukach medycznych ⁄ Procesy kulturowe, gospodarcze i polityczne a postęp nauk medycznych ⁄ Wyprzedanie epoki? Awangarda i epigoni nauk medycznych ⁄ Pozamedyczne trwanie dawnych poglądów medycznych ⁄ Cofanie rozwoju? Kryzys zaufania wobec nauk medycznych . Bydgoszcz

Kalendarz zasilany przez Kalendarz wydarzeń

Skip to content