Epidemie: Księgi I i III Hipokratesa

 

Recenzja pierwszego polskiego przekładu traktatu Epidemie ks. I, III  Hipokratesa.
Judyta Krajewska i Anna Głusiuk, Epidemie Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 205.
“Dzieła z zakresu medycyny starożytnej w niewielkim zakresie doczekały się tłumaczenia na język polski. Książka Judyty Krajewskiej i Anny Głusiuk Epidemie Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza jest jedną z niewielu na naszym rynku księgarskim, które podejmują tematykę związaną z historią medycyny, która wykorzystuje do tego celu oryginalne teksty starożytne. Omawiana książka dotyczy epidemii, które dziesiątkowały ludzkość na terenach starożytnej Grecji oraz zachodnich i wschodnich terenach Imperium Rzymskiego do wczesnego średniowiecza…
Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej, wprowadzającej, przedstawione są prawdopodobnie wszystkie wspomniane w medycznej i niemedycznej literaturze greckiej i rzymskiej epidemie do wczesnego średniowiecza. Przez pryzmat omawianych epidemii, czytelnik ma okazję poznać wielu pisarzy tworzących swoje dzieła już w VI w. przed Chr. aż do VIII w. po Chr. Są wśród nich między innymi: poeci, medycy, pisarze pogańscy i wczesnochrześcijańscy. Pozwala to czytelnikowi patrzeć na epidemie w kontekście różnic czasowych i światopoglądowych.
Druga cześć książki to przekład na język polski I i III Księgi traktatu Epidemie ze zbioru Corpus Hippocraticum”ZOBACZ WIĘCEJ na temat książki w recenzji B. Beila (str.12-13)