EPIDEMIA: ZNACZENIE TERMINU

Jakich terminów używali autorzy antyczni, by przedstawić trapiące ówczesną ludzkość choroby zakaźne? Od kiedy i kto z nich posługiwał się terminem gr. epidemia? Kiedy, czy i w jakim znaczeniu termin epidemia pojawia się w starożytnej literaturze łacińskiej? Jak przedstawia się semantyka tych słów? Jakie znaczenie powyższym wyrażeniom nadają pisarze świata starożytnego? Czy dokonuje się ewolucja znaczeniowa tych pojęć? W jaki sposób wreszcie wszystko to koresponduje z terminologią współczesną?

ZOBACZ WIĘCEJ

  Znaczenie terminu “epidemia” w starożytnej literaturze grecko-rzymskiej. Próba analizy na wybranych przykładach, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, Tom: 35 Zeszyt: 4, 2014, s. 175-184