COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wydział Nauk Medycznych został powołany uchwałą z 17 lipca 2007 Senatu UWM. Jako samodzielna jednostka zainaugurował działalność 1 października 2007 roku. W pierwszym roku działalności Wydziału kontynuowano prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (w latach 2002-2007 realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO → ZOBACZ WIĘCEJ – HISTORIA