Choroby kobiet w traktacie Metrodory z Bizancjum

“Traktat „Choroby kobiet” jest jednym z nielicznych średniowiecznych dzieł medycznych napisanych przez kobietę. To krótkie dzieło napisane po grecku przez Metrodorę jest prawdopodobnie najstarszym zachowanym do czasów współczesnych tekstem, w którym autorka – kobieta mówi o chorobach kobiet”. → ZOBACZ WIĘCEJ w artykule A. Głusiuk Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum