Chirurgia czaszkowo-szczękowa w “Corpus Hippocraticum”

→ ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Anastassiosa I. Mylonasa oraz Fotiosa Tzermposa CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY IN CORPUS HIPPOCRATICUM*

*według aktualnych badań wśród dzieł zbioru CORPUS HIPPOCRATCUM przypisywanych Hippokratesowi nie ma traktatów dotyczących chirurgii. Prawdopodobnie traktaty chirurgiczne znajdujące się w CORPUS HIPPOCRATICUM powstały później niż te, których autorstwo jest przypisywane Hippokratesowi → Por. HIPPOCRATIC CORPUS