Biochemiczna rewolucja, czyli rzecz o Leonie Marchlewskim i Marcelim Nenckim

“Fascynacja zjawiskiem życia jest jednym z fundamentów ludzkiej kultury. To na jej gruncie od najdawniejszych czasów zyskiwało swoje wyjaśnienie, zajmując w równym stopniu mędrców, kapłanów i artystów. Nieuchronnie stawało się przedmiotem zainteresowania tych, którym powierzano opiekę nad zdrowiem”. ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Ryszarda W. Gryglewskiego BIOCHEMICZNA REWOLUCJA, CZYLI RZECZ
O LEONIE MARCHLEWSKIM I MARCELIM NENCKIM