admin

ZDROWIE I CHOROBA

Na rozumienie terminów zdrowia i choroby mają wpływ między innymi:​ osiągnięcia naukowe, czynniki społeczno- kulturowe.

Skip to content