Arabska wiedza medyczna w praktyce i teorii – przeciwdziałanie zmęczeniu na podstawie wybranych przykładów…

“Medycyna, zgodnie z tezą, którą proponował ar-Rāzī, musi być zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Nie jest możliwe oddzielenie jednej od drugiej. Medyk musi zatem być obeznany z teorią, którą winien uzupełniać poprzez praktykę. Zalecenia medyczne dotyczące zapobiegania zmęczeniu w czasie odbywania pielgrzymki do Mekki, które proponuje Qusṭā ibn Lūqā w swoim Risāla , pokazują, jak bardzo ważna jest myśl ar-Rāzīego”. → ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Ł. KarczewskiegoArabska wiedza medyczna w praktyce i teorii – przeciwdziałanie zmęczeniu w czasie odbywania Ḥaǧǧu na podstawie wybranych przykładów z poradnika Qusṭā ibn Lūkā – zarys problematyki