Slide 1

Aureliusz Korneliusz Celsus
“De medicina”

“W tej księdze zaś przedstawię te mieszanki, których znajomość pożądaną była przy leczeniu wyłożonych poprzednio słabości, jako też potrzebne do leczenia chorób, o których zaraz mówić będziemy, przyłączając do tego zarazem uwagi ogólnie obowiązujące. Lekarstwa stosowane tylko w pojedynczych chorobach lub w małej liczbie wypadków odniosę do miejsc im należnych”*.

*A. Korneliusza Celsa O lecznictwo ksiąg ośmioro, tłum. Henryk Łuczkiewicz, Warszawa 1889, s. 275.