“Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen”

Johannes Müller (ur. 14 lipca 1801 w Koblencji, Francja , zm. 28 kwietnia 1858 w Berlinie, Niemcy), był niemieckim fizjologiem i anatomem (anatomia porównawcza)  Jego głównym dziełem był Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen.

ZOBACZ → Handbuch der Physiologie des Menschen : für Vorlesungen : Müller, Johannes (Johannes Petrus), 1801-1858. (NL-LeOCL)073878677 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Zobacz obraz źródłowy