17.03

Slide
HIPPOCRATES, GALEN
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slide
MAJMONIDES
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slide
Awerroes
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slide
AWICENNA
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slide
AKTUALNOŚCI

REKLAMA I LEK. PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Muzeum Okręgowe…

Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA

Szpitale w Powstaniu Warszawskim

Tymczasem w lipcu 1944 r. na terenie lewobrzeżnej Warszawy znajdowało się aż 20 stałych szpitali…
Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

Slide

ZDROWIE I CHOROBA

Na rozumienie terminów zdrowia i choroby mają wpływ między innymi:​ osiągnięcia naukowe, czynniki…

KIEDY LEKARZ, TO LEKARZ, KIEDY CHIRURG, TO CHIRURG

  Nie użyję noża, nawet w przypadku tych, którzy cierpią z powodu kamieni, ale zostawię…
Slide
PRZYSIEGA HIPPOKRATESA
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
“Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę…”
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
“Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu…”
* obowiązujące współcześnie w Polsce