17.03

Slide
... to historia myśli lekarskiej i form praktyki lekarskiej*,
a każdy nowy dzień tworzy jej ciąg dalszy

*T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w: “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.11

MAJMONIDES
Slide
... to historia myśli lekarskiej i form praktyki lekarskiej*,
a każdy nowy dzień tworzy jej ciąg dalszy

*T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w: “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.11

HIPPOCRATES
GALEN
Slide
aktualności

szpitale
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA

Lekarze i chirurdzy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku

Był lecznicą wielooddziałową i wielofunkcyjną, przystosowaną do kuracji różnorodnych chorób, co w …

LAZARETY ARMII FRANCUSKIEJ NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU W 1806 I 1807 R.

Możliwość ustalenia usytuowania szpitali polowych jest rzeczą dość istotną. Pozwala na weryfikację …
zapomniane?
Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

Slide
seminarium

ZDROWIE I CHOROBA

Na rozumienie terminów zdrowia i choroby mają wpływ między innymi:​ osiągnięcia naukowe, czynniki …

KIEDY LEKARZ, TO LEKARZ, KIEDY CHIRURG, TO CHIRURG

  Nie użyję noża, nawet w przypadku tych, którzy cierpią z powodu kamieni, ale zostawię …
Slide
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
PRZYSIĘGA HIPOKRATESA
"Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę..."
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu..."
* obowiązujące współcześnie w Polsce