„Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia II”. Zbiór tekstów.

Prezentowany zbiór tekstów poświęcony historii medycyny to efekt konferencji „Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia II” zorganizowanej przez Sylwię Konarską-Zimnicką, Lucynę Kostuch i Beatę Wojciechowską w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 8–9 czerwca 2021 r. Na tom składa się osiemnaście artykułów, których autorzy i autorki poruszają się w obrębie tematyki z zakresu historii medycyny starożytnej, średniowiecznej i bardzo szeroko pojętej medycyny nowożytnej. W zgromadzonych tekstach przeanalizowano liczne zagadnienia badawcze, takie jak: rozwój poszczególnych gałęzi medycyny na przestrzeni wieków; zachowane traktaty i teorie medyczne; choroby i metody leczenia utrwalone w literaturze różnych gatunków; opisane w świadectwach źródłowych choroby kobiece, męskie i dziecięce; kwestia statusu lekarza w różnych epokach historycznych, znani lekarze w dziejach; rozwój szpitalnictwa; historia apteki; medycyna wojenna, astrologia medyczna; problem cudownych uzdrowień

ZOBACZ WIĘCEJ → “Medicina antiqua,mediaevalis et moderna. HISTORIA – FILOZOFIA – RELIGIA” w:  ALMANACH HISTORYCZNY, 2(23), 2021, Kielce